måndag 3 februari 2014

Ät kött - för miljöns skull

Äntligen bra skrivet om varför man ska äta kött för miljöns skull. Både privat och på jobbet måste jag försvara mig mot påståendet att nötkött är miljöskadligt på grund av kossors foder, rapar, fisar med mera. Läs om Jonas Wangstens artikel i Expressen debatt här eller i GP här.

Jag kan även varmt rekommendera boken "Vegomyten" av Lierre Keith. Hon skriver om hur energiresurser, klimat och miljö påverkas av det vi äter och producerar. Den vitt utbredda uppfattningen om att minskad köttkonsumtion är bättre för miljön kallar hon för "vegomyten". Hon menar att vegetarisk kosthållning varken är bra för individen eller för planeten. Hon har gått från vegan till köttätare och skriver på ett radikalt sätt om hur egoistisk den vegetariska kosten är. Hennes huvudfokus i boken är
  • Det storskaliga spannmålsjordbruket förgriper sig systematiskt på vår jord. Odlingen av vegetarisk basföda, som ris och soja, för att vattenreserverna sinar.
  • Den biologiska mångfalden minskar, jorden utarmas och klimatförändringen påskyndas.
  • Gräsätande idisslare skall äta det som vi inte kan - cellulosa - och omvandla det till det vi behöver - protein och fett.
  • Avstå inte från kött men välj omsorgsfullt, för din egen hälsa och för vår gemensamma framtid.
Boken är både informativ och underhållande eftersom hon så till den milda grad brinner för sin sak och det är alltid fascinerande med engagerade människor. Jag delar många av hennes åsikter och skräms av den stora andelen mark, exempelvis 98 % av amerikanska prärien, stora regnskogsarealer med mera, som tagits i anspråk för odling av soja, palmolja och spannmål. Detta används bland annat till framställning av vegetariska produkter, fraktas över långa sträckor, odlas med hjälp av miljögifter och som foder till idisslare som inte är skapta för och far illa av sådan föda. Idisslare som exempelvis kor och getter har ett system för att bryta ner kostfibrerna i gräs, cellulosa, som inte vi kan tillgodogöra oss. Vi kan i nästa led istället tillgodogöra oss energin i form av köttet och fettet. En annan aspekt som är viktig för mig är smaken. Skillnaden i kött som provocerats fram på kort tid med hjälp av kraftfoder smakar så mycket mindre än kött som fått växa i sin naturliga takt uppfött på naturlig föda; gräs och ensilage. Själv försöker jag uteslutande köpa kött från gräsbetade djur och hjälp mig gärna efterfråga mjölk från gräsbetande kor där ni handlar. På så vis blir nötkött och mjölk inte billigare och inte mest produktionseffektivt men det blir en rättvis produktion. För oss, för djuren och för planeten.

Boken "Vegomyten" av Lierre Keith

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar